Kaip susisiekti

Žiburėlis
yra pelno nesiekianti mokyklėlė, įsteigta 1983 m. Pasaulio lietuvių centre (Lemont, IL). Mokyklėlė pasižymi lietuvių kalbos, tradicijų ir lietuviškosios dvasios puoselėjimu montesoriškoje aplinkoje.
Priimami vaikučiai nuo 3 iki 6 metų amžiaus.  Šiokiadieniais veikia rytinė ir popietinė pamainos.  Pamokos vyksta lietuvių kalba.  Vaikučiai susidraugauja su bendraamžiais lietuviukais, deda pamatus tolimesniam lituanistiniam švietimui.


Žiburėlio mokyklėlės naujienos 

 • Atviru Duru Diena 2014.3.8
  Posted Jan 31, 2014, 8:28 PM by Andrius Kudirka
 • Ziburelio vakaras 2014.3.8
  Posted Jan 31, 2014, 8:26 PM by Andrius Kudirka
 • Vasario kalendorius
  Posted Jan 27, 2014, 7:46 PM by Andrius Kudirka
 • Sausio kalendorius
  Posted Dec 17, 2013, 2:45 PM by Andrius Kudirka
Showing posts 1 - 4 of 11. View more »
 

 2014-15 Registracija

 
2014-2015 mokslo metu registracijos anketas galite isigyti Atviru Duru Dienoje, 2014, kovo 8 d., 9-11 v.r. Ziburelio klaseje.

 
 
Perskaitykite ALMD blog vardu
 
 
Sužinokite kaip galite
remti montesorišką auklėjimą
 
 

Amerikos lietuvių Montessori draugijos naujienos

 • LMSA Susirinkimas, 2013m. birželio 20d. ,,Žiburėlio" kambaryje 7vv-9vv uždara sesija (2012-2013 direktoriai, 2013-2014 direktoriai, mokyklos vedeja, tevu atstovai: tevu komiteto pirmininke ir tevu komiteto izdininke)
  Posted May 14, 2013, 9:32 AM by Vilija Garbonkus
Showing posts 1 - 1 of 26. View more »