Vasaros Stovykla
Žiburėlis
yra pelno nesiekianti mokyklėlė, įsteigta 1983 m. Pasaulio lietuvių centre (Lemont, IL). Mokyklėlė pasižymi lietuvių kalbos, tradicijų ir lietuviškosios dvasios puoselėjimu montesoriškoje aplinkoje.
Priimami vaikučiai nuo 3 iki 6 metų amžiaus.  Šiokiadieniais veikia rytinė ir popietinė pamainos.  Pamokos vyksta lietuvių kalba.  Vaikučiai susidraugauja su bendraamžiais lietuviukais, deda pamatus tolimesniam lituanistiniam švietimui.


Žiburėlio mokyklėlės naujienos 

 • 2015 spalio kalendorius
  Posted Sep 28, 2015, 2:20 PM by Diana Simaitis
 • 2015 rugsėjo kalendorius
  Posted Sep 1, 2015, 8:11 PM by Diana Simaitis
 • “Žiburėlio” 2015 – 2016 mokslo metų kalendorius
  Posted Aug 31, 2015, 9:03 AM by Diana Simaitis
 • Žiburėlio Žinios - gegužė 2015
  Posted May 4, 2015, 9:24 PM by Diana Simaitis
Showing posts 1 - 4 of 17. View more »
 

 2015-2016 Registracija

 
Registracija dabar vyksta 
2015-2016 mokslo metams

2015 Vasaros Stovyklos Registracija 2015 Vasaros stovykla ivyks 

birzelio 1 - 30d.  

Visi laukiami!

 
Perskaitykite ALMD blog vardu
 
 
Sužinokite kaip galite
remti montesorišką auklėjimą
 
 

Amerikos lietuvių Montessori draugijos naujienos

 • Kvietimas tėveliams kandidatuoti į draugiją Rinkimai vyks gegužės mėnesį.
  Posted Jan 27, 2015, 3:34 PM by Diana Simaitis
Showing posts 1 - 1 of 27. View more »