Vasaros Stovykla
Žiburėlis
yra pelno nesiekianti mokyklėlė, įsteigta 1983 m. Pasaulio lietuvių centre (Lemont, IL). Mokyklėlė pasižymi lietuvių kalbos, tradicijų ir lietuviškosios dvasios puoselėjimu montesoriškoje aplinkoje.
Priimami vaikučiai nuo 3 iki 6 metų amžiaus.  Šiokiadieniais veikia rytinė ir popietinė pamainos.  Pamokos vyksta lietuvių kalba.  Vaikučiai susidraugauja su bendraamžiais lietuviukais, deda pamatus tolimesniam lituanistiniam švietimui.


Žiburėlio mokyklėlės naujienos 

 • Sausio kalendorius
  Posted Dec 10, 2014, 7:20 PM by Andrius Kudirka
 • Gruodzio kalendorius
  Posted Nov 17, 2014, 11:07 AM by Andrius Kudirka
 • Lapkricio kalendorius
  Posted Nov 6, 2014, 6:28 AM by Andrius Kudirka
 • Spalio Kalendorius
  Posted Sep 23, 2014, 6:56 PM by Andrius Kudirka
Showing posts 1 - 4 of 7. View more »
 

 2014-15 Registracija

 
Mokslo metai prasideda 2014 Rugsejo 2d (sugriztantiems) ir Rugsejo 8d (naujiems) vakams. Labai laukiam!

2014 Vasaros Stovyklos Registracija 2014 Vasaros stovykla ivyks birzelio 2 - 30d.  

Visi laukiami!

 
Perskaitykite ALMD blog vardu
 
 
Sužinokite kaip galite
remti montesorišką auklėjimą
 
 

Amerikos lietuvių Montessori draugijos naujienos

 • LMSA Susirinkimas, 2013m. birželio 20d. ,,Žiburėlio" kambaryje 7vv-9vv uždara sesija (2012-2013 direktoriai, 2013-2014 direktoriai, mokyklos vedeja, tevu atstovai: tevu komiteto pirmininke ir tevu komiteto izdininke)
  Posted May 14, 2013, 9:32 AM by Unknown user
Showing posts 1 - 1 of 26. View more »