Amerikos Lietuvių Montessori Draugija: ALMD ieško norinčių kurie kandidatuotų į direktorių rinkimus

posted Aug 10, 2010, 7:07 AM by Unknown user   [ updated Sep 8, 2010, 5:37 AM by Unknown user ]

Amerikos Lietuvių Montessori Draugija (ALMD) ieško norinčiu, kurie kandidatuotų į direktorių rinkimus, kurie įvyks rugpjūčio 26d. (per bendrą ,,Žiburėlio” mokytojų/tėvų komiteto susirinkimą).  Likusios 6 laisvos direktorių vietos.  Jeigu jūs noretumėte tapti ALMD direktoriu, prašome pranešti iki rugpjūčio 20-tos dienos elektroniniu paštu (vilija.garbonkus@gmail.com) trumpą aprašymą, kodėl jūs noretumėte tapti ALMD direktoriu ir apibūdinti jūsų dabartinę veiklą su ,,ALMD’’, ,,Žiburėlio”, ar bet kokios kitos organizacijos.  Aprašymą pridėsime prie rinkimo balsavimo lapo.  Prašome pranešti ar jūs galėtumėte prisijungti prie šios organizacijos 1, 2, ar 3 metus. 

ALMD direktoriaus pareigos:

ALMD direktoriai susitinka bent 3 kartus per metus.  ALMD direktoriai yra ,,Žiburėlio’’ globėjai ir perduoda ,,Žiburėlio’’ tėvų komiteto valdybai instrukcijas, kaip tęsti veiklą.  ALMD rūpinasi mokyklos reikalais kaip: finansais, biudžeto reikalais, valstybinis leidimas/licensija (DCFS/ISBE/AMS), mokinių registracija, mokytojų ivertinimu, mokytojų alga, mokytojų kontraktais, stipendijomis ir ,,Žiburėlio’’ tėvų komiteto valdybos nuolaidomis ir struktūra.  Direktoriai prisirašo 1, 2 ar 3 metams.

Pastaba:

,,Žiburėlis“ yra savarankiškas, kuris turi savo tėvų komiteto valdybą, kuri tvarko kasdieninius reikalus su visais tėveliais per ,,Žiburėlio” tėvų komiteto susirinkimus, kurie vyksta kas mėnesį.  2010-2011 mokslo metų ,,Žiburėlio” tėvų komiteto valdyba yra išrinkta.  ,,Žiburėlio” tėveliai turi pirmenybę sprendžiant mokyklos kasdieninius reikalus.
Comments