Amerikos Lietuvių Montessori Draugijos (ALMD) direktorių rinkimai įvyks 2013 m geg. 4d iki 11d. – 10 v.r. Balsuosim papildyti 4 laisvas direktorių vietas.

posted Apr 10, 2013, 8:40 AM by Unknown user

Gerbiamieji ,,Žiburėlio’’ tėveliai – 

Kas įrodo sėkmingą montesorišką auklėjimą? Tai laimingi vaikučių veideliai!   Tai  ,,ŽIBURĖLIS” , kuris jau daug metų dirba, kuria save lietuviškoje dvasioje, lietuvių kalboje, kultūroje, montesoriškai paruoštoje aplinkoje.

Kad šis darbas sėkmingai testųsi, vėl kreipiamės į tėvelius.  ALMD taryba susideda šių asmenų: kurių keturi baigia šių metų gegužės mėnesį savo kadenciją. Todėl kviečiame tėvelius pakeisti jų eiles ir kandidatuoti arba pasiulyti kitus, kad giliau susipažintume su montesorišku auklėjimu ir ,,Žiburėlio” svarba mūsų gyvenime.     Siulykime save ar kitus!   Mūsų ateitis yra mūsų  vaikučių laimingi veideliai ir jie pasitiki mumis.

Draugijos direktoriu vardu,

Nijole Cijuneliene


Amerikos Lietuvių Montessori Draugijos (ALMD) direktorių rinkimai įvyks 2013 m geg. 4d iki 11d. – 10 v.r.   Balsuosim papildyti 4 laisvas direktorių vietas. 

Jeigu jūs sutinkate kandidatuoti, prašome pranešti iki 2013m bal. 26 dienos. Pasiūskite elektroniniu paštu (vilija.garbonkus@gmail.com) trumpą aprašymą, kodėl jūs norėtumėte tapti ALMD direktoriumi ir apibūdinti savo dabartinę veiklą.  Aprašymą pridėsime prie rinkimo balsavimo lapo.  

 ALMD direktorių pareigos:

ALMD direktoriai susitinka bent 3 kartus per metus.  ALMD direktoriai yra ,,Žiburėlio’’ globėjai ir perduoda ,,Žiburėlio’’ vedėjai atsakomybę tęsti mokyklėlės veiklą.  ALMD rūpinasi mokyklos reikalais, pav.: finansais, biudžeto reikalais, valstybinis leidimas/licensija (DCFS/ISBE/AMS), mokinių registracija, mokytojų ivertinimu, mokytojų algos, mokytojų kontraktais, stipendijomis ir ,,Žiburėlio’’ tėvų komiteto atsakomybėmis ir struktūra.  Direktoriu kadencija 3 metai. 

Comments