Amerikos Lietuvių Montessori Draugija

posted Jun 5, 2010, 3:48 AM by Unknown user   [ updated Jun 29, 2010, 10:28 AM ]
Draugijos susirinkimas vyks trečiadieni, birželio 2d, 7:30 v.v.
 ,,Žiburėlio" kambaryje
,,Žiburėlis" priklauso Amerikos Lietuvių Montessori Draugijai (ALMD).  Susirinkimas paaiškins organizacijos darbą.  ALMD kviečia visus Tėvelius!  ALMD prašo prisidėti – dalyvauti visus tėvelius.  Tai pagelbės stiprinti montesorišką auklėjimą lietuviškai.
Comments