Untitled‎ > ‎

Annual Fundraiser Archived Information

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"SUK, SUK RATELĮ"
 
2010 m. balandžio 17 d., šeštadienį
pradžia 6 v.v.
Pasaulio lietuvių centre, Lietuvių Fondo salėje
14911 127th St., Lemont, IL 60439
Jūsų laukia vakarienė,  šokiai ir tyliosios varžytinės (“silent auction”) ir 
įvairios pramogos “lietuviška” tema.
Bilieto kaina $50 asmeniui.
 
Annual Fundraiser
April 17, 2010, Saturday, 6pm start
Lithuanian World Center, Lithuanian Foundation Hall
14911 127th St., Lemont, IL 60439
We will enjoy dinner, dancing and a silent auction.
$50 per person