Poinsettia gėlių pardavimas

O ar galim isivaizduoti Kalėdas be POINSETTIA gėlių ?!

 
Taigi, pirkdami šiais metais šias gėles iš "Žiburėlio", jums bus proga ne tik išpuošti savo namus, darbovietes, bažnyčias, apdovanoti kaimynus bei mokytojus, bet ir paremti "Žiburelio" Montessori mokyklėlę. Gėlės yra raudonos spalvos, aukštos kokybės, gražiai supakuotos, augintos Wisconsin.  Pats gėlininkas jas mums pristatys tiesiogiai į PLC.
 
 Gėles parduodame dviejų dydžių:
 
- Standartines (puodo dydis apie 7") - $14
ir
- Dideles (jų dydis yra apie 2 pėdas) - $39
 
 
Gėlių užsakymas vyksta nuo dabar iki lapkričio 24 d.
 
Užsakymus bus galima atsiimti Pasaulio lietuvių centre:
šeštadienį, gruodžio 3 d. 9 v.r. iki 2 v.p.p.
ar sekmadienį, gruodžio 4 d. po Mišių.
 
 Užsakyti gėles persiūskite užpildytą anketą bei mokestį į:
Suburban Lithuanian Montessori, Poinsettia Sale, 14911 127th St. Lemont, IL 60439
 
Čekius rašykite "Suburban Lithuanian Montessori" arba "SLM". 
 
Taigi, prašau, paremkite mūsų lietuvišką mokyklėlę.
 
Ċ
Unknown user,
Nov 8, 2011, 4:29 PM