Mūsų mokykla

Žiburėlis yra administruojamas Amerikos Lietuvių Montessori Draugijos, bei mokyklėlės Tėvų komiteto.  Komitetas rūpinasi mokyklėlės finansiniu išlaikymu.  Mokyklėlės vedėja dirba tiesioginiai su tėvų komitetu.  Ji yra atsakinga už visus pedagoginius, o taip pat ir mokymo aplinkos bei priemonių paruošimo reikalus.  Žiburėlis išsilaiko iš mokslapinigių, aukų bei įvairių paramos renginių metu surinktų lėšų.


ŽiburiukaiŽiburėlio Video


Ċ
Diana Simaitis,
Aug 31, 2015, 9:09 AM
Ċ
Diana Simaitis,
Sep 1, 2015, 4:42 PM