Mūsų mokykla‎ > ‎

Amerikos Lietuvių Montessori Draugija

Amerikos Lietuvių Montessori Draugija žengia 50-uosius metus.  Nuo 1958 m. šimtai lietuviškų šeimų yra susipažinę su dr. Maria Montessori auklėjimo principais.  Montessori auklėjimo metodas yra įsitvirtinęs ne tik Amerikoje, bet žinomas po visame pasaulye, šiuo metu net ir Lietuvoje. 
Šią mokyklą yra užbaigę virš 1,000 mokinių, kurių atžalos dabar lanko Žiburėlio mokyklą.

*****************************************************

The Lithuanian Montessori Society of America is now in its 50th year of existence.  Since its founding in 1958, many Lithuanian families have been introduced to the internationally popular Montessori method of education.  At present, its popularity has especially grown in Lithuania.

Over 1,000 students have graduated and many parents send their children to the Suburban Lithuanian Montessori today.

Amerikos Lietuvių Montessori Draugija

1958 – 2008


 Išsigyti knyga - Prašom skambinti Žiburėliui 630-257-8891 

Knygos pristatymas įvyko 2009 m. sekmadienį, spalio 26 d. 12:30 p.p.

Pasaulio Lietuvių Centre, Meno galerijoje  

Knygą pristatė rašytoja Danutė Bindokienė.