Mūsų mokykla‎ > ‎

Programa

Priimami vaikai nuo 3 iki 6 metų. Veikia rytinė ir popietinė pamainos. Taip pat siūlome prailgintą dieną ir darželio programa. Vaikai gali lankyti tris, keturias ar penkias dienas per savaitę. Vaikai auklėjami lietuviškoje bei montesoriškoje dvasoje. Klasėje kalbama tik lietuviškai. Mokslo metai prasideda rugsėjo pradžioje ir tęsiasi iki gegužės pabaigos. Tėvai kviečiami stebėti savo vaikų darbą klasėje. Du kartus per metus vyksta tėvų-mokytojų konferencijos. Kas mėnesį vyksta Tėvų komiteto susirinkimai.

Rytinė pamaina / Morning class

 rytinė pamaina
morning class
8:30 am - 11:30 am  pirmadienis - penktadienis
Monday - Friday
 prailginta rytinė pamaina
morning extended class   
8:30 am - 1:30 pm  pirmadienis - penktadienis
Monday - Friday

Popietinė pamaina / Afternoon class

 popietinė pamaina
afternoon class
12:00 pm - 3:00 pm  antradienis - ketvirtadienis
Tuesday - Thursday
 prailginta popietinė pamaina
afternoon extended class   
12:00 pm - 5:00 pm  antradienis - ketvirtadienis
Tuesday - Thursday

Vasaros mokykla / Summer session

 vasaros stovykla
summer session
8:30 am - 12:30 pm  pirmadienis - penktadienis
Monday - Friday