Mokslo Metai Prasideda!

posted Aug 22, 2014, 7:31 PM by Andrius Kudirka   [ updated Aug 22, 2014, 7:47 PM ]
 • Privalomas Teveliu-mokytoju susirinkimas 
  • ivyks treciadieni, rugpjucio 27d 7v.v. Ziburelio klaseje. 
 • Mokslo metai prasideda
  • Rugsejo 2d (sugriztantiems vaikams)
  • Rugsejo 8d (naujiems vaikams)
 • Mokslapinigus
  • Prasome susimoketi mokslapinigus iki rugpjucio 27d  (kad isvengti baudos)
  • Cekius siusti--Ziburelis Lithuanian Montessori, 14911 127th Street, Lemont, IL 60439
 • Dokumentus
  • Prasome pristatyti sveikatos pazymas ir gimimo liudijimo originala (naujiems vaikams) iki pirmo mokslo diena. 
 • Labai laukiame visu!

 • Mandatory Parent-Teacher meeting
  • Wednesday, August 27, 7pm in Ziburelis classroom
 • School Year Starts
  • September 2 (returning students)
  • September 8 (new students)
 • Tuition
  • Please pay tuition by August 27 (to avoid penalty)
  • Send checks to Ziburelis Lithuanian Montessori, 14911 127th Street, Lemont, IL 60439
 • Documents
  • Please bring health forms and birth certificates (for new students) by first day of class.
 • Very excited to start the school year!
Comments